Teseu e o Minotauro

Teseu e o Minotauro, de Luiz Galdino, Editora FTD