Teseu e o Minotauro

-liv_02

Luiz Galdino, Editora FTD

-infjuv_16

-infjuv_15

-infjuv_14

-infjuv_13

-infjuv_12